đ—Ēđ—ļ𝗷 𝘇đ—ļ𝗷đ—ģ đ—ŧđ—Ŋ 𝘃𝗮𝗸𝗮đ—ģ𝘁đ—ļ𝗲! ☀ī¸

Team Lunenburg gooit even de voetjes omhoog en geniet van hun welverdiende vakantie. Maar niet getreurd, we hebben voor jullie al wat om naar uit te kijken. Dus zet de volgende data met dikgedrukte letters in je agenda:

đŸ’Ļ Hitsig Lunenburg - 𝟮đŸŗ 𝘀𝗲đ—Ŋ𝘁𝗲đ—ēđ—¯đ—˛đ—ŋ

đŸĒŠ Boogie Wonderland - 𝟭𝟭 đ—ŧ𝗸𝘁đ—ŧđ—¯đ—˛đ—ŋ

Tot dan!!

đ—Ēđ—ļ𝗷 𝘇đ—ļ𝗷đ—ģ đ—ŧđ—Ŋ 𝘃𝗮𝗸𝗮đ—ģ𝘁đ—ļ𝗲! ☀ī¸